Laksefiske i Mandalselva

Opplev Mandalselva, det nest største vassdraget på Sørlandet som har en lakseførende strekning på 50 km!

Book your vacation now!

Book now!